Barion Pixel

Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató

(2018.11.01.-től hatályos)

Kérem, hogy figyelmesen olvasd el az alábbi tájékoztatót, mely a www.danaekszer.hu weboldal („honlap”) használata, olvasása, a honlapon történő regisztráció és a honlapon történő vásárlás során a honlapot üzemeltető Egyed János Lászlóné ev. által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.

Az adatkezelő Egyed János Lászlóné

Elérhetőségem: 3554 Bükkaranyos, Avasalja u. 9.
email: anna@danaekszer.hu

1. Az adatkezelést igénylő tevékenység (az adatkezelés típusai)

A honlap következő menüpontjai használatával adod meg számomra a személyes adataidat:

  1. az “Elérhetőségeim” menüpont alatt, annak kitöltésével;
  2. vásárlás esetén a webshopban a megrendelés kitöltésével, illetve a megrendelés teljesítésével;
  3. a honlapon való regisztráció esetén, a regisztráció során az adatok megadásával;
  4. hírlevélre való feliratkozáskor, a feliratkozási adatok megadásával;
  5. a honlap használata során az alkalmazott sütik által.

2. Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatás

2.1 „Elérhetőségeim” menüpont, kapcsolati címre küldött email/levél

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A „Elérhetőségeim” menüpont használatával emailen, vagy postai úton megküldött levélben, telefonon vagy facebook üzenetben tudsz kapcsolatba lépni velem. Ez esetben a saját szándékod szerint és döntésed alapján töltöd ki a vonatkozó nyomtatványt, illetve küldesz levelet, hívsz fel és adod meg a személyes adataidat. A kért adatok megadása azt a célt szolgálja, hogy kapcsolatba tudjak lépni veled, meg tudjam adni a választ a kérdésedre/kérésedre. Személyes adataid megadása nem kötelező, azonban azok hiányában azonban nem tudom felvenni veled a kapcsolatot és megadni számodra a kért választ.

Jelen esetben a megadott személyes adataidat a hozzájárulásod alapján kezelem Az „Elérhetőségeim” menüpont kitöltése, az email, illetve a levél elküldése az adatkezeléshez való hozzájárulásodnak tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod a számomra  küldött írásbeli nyilatkozattal.

Az adataidat nem továbbítom harmadik személyek részére, kivéve, ha adataidat abból a célból adod meg, hogy panaszt tegyél a Dana-ékszer által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, és ezen panasz elintézéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint adataidat meg kell küldeni az illetékes hatóságnak, szervnek. Adataidat a levelezőrendszerben tárolom, azok nem kerülnek továbbításra.
Adataidat azon ügy elintézéséig kezelem, amelynek céljából megadtad azokat.

2.2 Vásárlás

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A honlapon történő szerződéskötés, a megrendelés teljesítése céljából van szükség személyes adataid megadására a megrendelőlap kitöltésével. Az így megadott adataidat kizárólag a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése céljából kezelem. Felhívom a figyelmed, hogy személyes adataid megadása nélkül nem tudom teljesíteni a megrendelést, a létrejött szerződést.

A megrendelésben megadott adataidat a megrendeléssel létrejövő szerződés megkötése és teljesítése jogalapján kezelem.

A megrendelésben megadott személyes adataid közül a nevedet, címedet és telefonszámodat a megrendelés teljesítésében résztvevő szállítást, futárszolgáltatást végző harmadik személynek adom át, aki adatfeldolgozóként jár el a megrendelés teljesítése körében. Ezen kívül azon személyeknek, szerveknek, hatóságoknak vagyok köteles és jogosult kiadni a megrendeléssel létrejövő szerződés adatait, közöttük a személyes adataidat, amely személy jogszabálynál fogva jogosult a Dana-ékszer működését, könyveit ellenőrizni. Adataid a honlapot üzemeltető szerveren kerülnek tárolásra, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje

A megrendelésben megadott adataidat a megrendeléssel létrejött szerződés teljesítésével összefüggő adóelévülési idő végéig őrzöm.

2.3 Regisztráció

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A honlapon minden további tevékenység nélkül, továbbá a vásárlás, megrendelés kitöltése keretében regisztrálhatsz. A regisztráció nem kötelező, a megrendelést regisztráció nélkül is teljesítem. A regisztrált vásárlók rögzíthetik kedvenc termékeiket a honlapon. Az adatkezelés célja mindezen lehetőségek biztosítása a regisztrált felhasználók részére.

A regisztráció során megadásra kerülő személyes adatokat nem továbbítom harmadik személy részére.

Az adatok megőrzésének ideje

A regisztráció során megadásra kerülő adataidat a regisztráció törléséig, a regisztráció törlésével az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig kezelem.

2.4 Hírlevélre feliratkozás

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A honlapon a kért személyes adataid megadásával feliratkozhatsz a Dana-ékszer által rendszeresen megküldött hírlevél szolgáltatására. A hírlevél feliratkozásnál megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használom, hogy a rendszeres időközönként megjelenő hírleveleket eljuttassam hozzád.

Az adatkezelés jogalapja

A hírlevélre való feliratkozás során megadott adataidat a hozzájárulásod alapján kezelem. A személyes adatok megadásával a hírlevélre való feliratkozás egyben a hozzájárulás megadásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod a nekem küldött írásbeli nyilatkozattal.

Adattovábbítás, címzettek

A hírlevél feliratkozásnál megadott adatokat az általam mindekor megbízott hírlevélküldési szolgáltat adatfeldolgozóként kezeli a hírlevelek kiküldése céljából. Ezen túlmenően nem továbbítom harmadik személy részére a személyes adatokat. A személyes adatok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje

A hírlevélre való feliratkozásnál megadott adataidat a hozzájárulásod visszavonásáig, azaz a hírlevélről való leiratkozásig kezelem.

2.5 Sütik

A honlap felkeresése, használata során többfajta sütit (fájlt, adatcsomagot) telepít a honlapot működtető szoftver a számítógépedre. A következő típusú sütiket használja a honlap:

  • felhasználó által rögzített adatokat tároló süti;
  • munkamenet hitelesítési süti
  • fizetést támogató süti,

Ezen sütik használatáról a jelen tájékoztatóval tájékoztatlak, azok használatához további hozzájárulásra nincs szükség, mivel azok az általad igényelt szolgáltatás biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, a vonatkozó jogszabály szerint külön hozzájárulás nélkül használhatók. Ezen sütik élettartama a munkamenet befejeztével lejár, kivéve a rögzített adatokat tároló süti, melynek élettartama 2 év.

A honlap ezen kívül további sütiket is használ:

  • statisztikai süti, melyek a honlap látogatásának eseményeit rögzítik, és arról anonim módon adnak statisztikai kimutatásokat.

E két utóbbi süti használatára kizárólag az érintett hozzájárulása jogalapon kerülhet sor. Ezen sütik élettartama 2 év.

Az itt felsorolt sütiket a böngésző beállítás menüpontjában lehet törölni, az azokkal kapcsolatos beállításokat módosítani.

3. Milyen jogaid vannak?

E-mailben, vagy postai levélben írásban jelezheted felém, hogy a lentebb felsorolt jogaidat mely adatoddal, vagy akár az összes kezelt adatoddal kapcsolatban milyen módon kívánod gyakorolni. Ilyen jelzés esetén a vonatkozó jogszabály szerint járok el és bírálom el a kérésed legfeljebb 1 hónap alatt, amely elintézési határidő a jogszabályban foglalt esetekben meghosszabbítható. A válasz megküldésének feltétele, hogy a kérelem alapján a személyed kétséget kizáróan beazonosítható legyen. A választ a kérelemmel azonos módon (elektronikusan, vagy postai levélként) juttatom el a részedre.

Jogaid:

Hozzáférés –tájékoztatást kérhetsz, hogy milyen személyes adatokat kezelek rólad, milyen célból, kinek továbbítom, meddig tárolom, milyen intézkedéseket tettem a jogaid érvényesítésére benyújtott kérelmedre. Jogod van mindezekről másolatot kérni.

Helyesbítés – jogosult vagy az általam kezelt személyes adatok helyesbítését kérni, amennyiben a kezelt adatok véleményed szerint pontatlanok.

Törlés – jogosult vagy a hozzájárulásod alapján kezelt személyes adatok törlését kérni, ha visszavontad a hozzájárulásodat; szintén jogosult vagy a kezelt személyes adatok törlését kérni, ha megítélésed szerint az adatkezelés jogszerűtlen, vagy annak célja megszűnt, továbbá ha azok gyűjtése információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálása céljából történt. Nem vagyok köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha jogi igény érvényesítéséhez szükségem van rá, vagy jogszabály kötelez a megőrzésre.

Korlátozás – jogosult vagy kérni a kezelt személyes adatok korlátozását, amennyiben törlést kérhetnél, de az érdekedet jobban szolgálja a korlátozás. Korlátozás esetén az adatok tárolása folytatódik, egyéb adatkezelési tevékenységet nem lehet folytatni.

Amennyiben kéred a személyes adataid helyesbítését, törlését, korlátozását, úgy erről köteles vagyok mindenkit értesíteni, akinek továbbítottam a személyes adataid a jelen tájékoztató szerint.

Adathordozhatósághoz való jog – Amennyiben más adatkezelő részére kívánod továbbítani az Anekem megadott adataidat, úgy kérheted azok közvetlen továbbítását, amennyiben az technikailag megvalósítható, továbbá kérheted annak gépelt, olvasható formában való kiadását.

Panasztétel: Amennyiben álláspontod szerint jogszerűtlenül kezelem a megadott személyes adatokat, úgy panasszal fordulhatsz a felügyeleti hatósághoz: www.naih.hu.

4. Az általam (adatkezelő) megtett adatbiztonsági intézkedések

Gondoskodok a személyes adataid kezelésének biztonságáról, megteszem továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megteszek annak érdekében, hogy megakadályozzam azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Mindemellett kötelezem magam arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítom vagy átadom, ugyancsak felhívjam ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

5. Jelen tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezések az első oldalon jelzett időpontban lépnek hatályba, attól az időponttól kezdve szabályozzák Dana-ékszer adatkezelési tevékenységét. Bármikor jogosult vagyok a jelen tájékoztatót módosítani, amely módosítás annak a honlapon való közzétételét követő adatkezelésekre vonatkozik, az a honlapon való közzétételtől lesz hatályos. Amennyiben nem értesz egyet jelen tájékoztató bármely módosításával, úgy gyakorolhatod a törléshez, korlátozáshoz való jogodat, amennyiben annak feltételei fennállnak.

Kosarad
0